W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy następujące zajęcia dodatkowe:

  • koło muzyczne
  • koło plastyczne
  • koło języka angielskiego 
  • koło taneczne
  • zajęcia grafomotoryczne
  • zajęcia logopedyczne
  • koło przyrodnicze