Dyrektor szkoły:  Lilla Krawiec


Sekretarka: Anna Grzegórzek

Woźna: Brygida Januszkiewicz


Nauczyciele:

Klasy 0-3:

Małgorzata Bielska

Barbara Koszela - biblioteka

Elżbieta Kuliszewska 

Adriana Rutkowska

Klasy4-8:

Katarzyna Dzięgielewska- matematyka, pedagożka szkolna, wdżwr, informatyka,                                                                        
Izabela Komar - język polski, zajęcia logopedyczne, strona WWW

Barbara Koszela - technika

Bogumiła Ruszczyk - historia, przyroda, w-f

Adriana Rutkowska - muzyka, plastyka

ks. Maciej Mackiewicz - religia

Katarzyna Ordyszewska - język angielski

Katarzyna Rapkowska - muzyka, zajęcia świetlicowe

Joanna Siemaszko - język niemiecki

Piotr Michnowicz - w-f

Gabriela Larm - geografia

Katarzyna Galińska - fizyka

Mariola Baranowska - informatyka