Dyrektor szkoły:  Karolina Chmielewska


Sekretarka: Anna Grzegórzek

Woźna: Brygida Januszkiewicz


Nauczyciele:

Klasy 0-3:

Małgorzata Bielska

Helena Chmielewska

Monika Grabowska 

Adriana Rutkowska

Klasy4-8:
                                                                 
Izabela Komar - język polski, logopeda, strona WWW

Bogumiła Ruszczyk - historia, przyroda, wos, biologia, geografia

Adriana Rutkowska - muzyka, plastyka

ks. Bogdan Brusiło - religia

Agnieszka Robak - język angielski

Katarzyna Rapkowska - muzyka, religia, informatyka, technika

Joanna Siemaszko - język niemiecki, nauczyciel wspomagający

Piotr Michnowicz - w-f, legorobotyka

Emilia Golombek - fizyka, matematyka, chemia

Mariusz Nalewajek - w-f, SKS, świetlica