Dyrektor szkoły:  Karolina Chmielewska


Sekretarka: Anna Grzegórzek

Woźna: Brygida Januszkiewicz


Nauczyciele:

Klasy 0-3:

Małgorzata Bielska

Barbara Koszela

Elżbieta Kuliszewska 

Adriana Rutkowska

Klasy4-8:

Katarzyna Dzięgielewska- matematyka, informatyka, pedagog, koło taneczne                                                                      
Izabela Komar - język polski, logopeda, strona WWW

Barbara Koszela - technika, biblioteka

Bogumiła Ruszczyk - historia, przyroda, wos, biologia, w-f

Adriana Rutkowska - muzyka, plastyka

ks. Bogdan Brusiło - religia

Katarzyna Kowalska - język angielski, rewalidacja

Katarzyna Rapkowska - muzyka, religia, świetlica

Joanna Siemaszko - język niemiecki

Piotr Michnowicz - w-f, świetlica, SKS

Gabriela Larm - geografia

Emilia Golombek - fizyka

Izabela Plewako-Kosiorek - edb

Ewelina Domin - nauczyciel wspomagający

Ewa Sypniewska - wdżwr, doradztwo zawodowe