Dyrektor szkoły:  Karolina Chmielewska


Sekretarka: Anna Grzegórzek

Woźna: Brygida Januszkiewicz


Nauczyciele:

Klasy 0-3:

Małgorzata Bielska

Barbara Koszela

Monika Grabowska 

Adriana Rutkowska

Klasy4-8:

Katarzyna Dzięgielewska- matematyka, informatyka, wdżwr                                                                      
Izabela Komar - język polski, logopeda, strona WWW

Barbara Koszela - technika, biblioteka

Bogumiła Ruszczyk - historia, przyroda, wos, biologia, geografia

Adriana Rutkowska - muzyka, plastyka

ks. Bogdan Brusiło - religia

Agnieszka Majewska - język angielski

Katarzyna Rapkowska - muzyka, religia, nauczyciel wspomagający

Joanna Siemaszko - język niemiecki

Piotr Michnowicz - w-f, świetlica, SKS

Emilia Golombek - fizyka, matematyka, chemia