Konsultacje pedagoga szkolnego:

                                                    środy    8:50 - 9:35

                                                    czwartki     11:35 - 12:20


                                    
  ---------------------------------------------------------------------

                                                           
 

                                                            Statut Szkoły

                                                                    statut

                                    
---------------------------------------------------------------------                                                           regulamin dowozów:

                                                                    regulamin


               ---------------------------------------------------------------------


 Wyprawka dla uczniów klasy pierwszej (2017/2018):


                                                     wyprawka plik do pobrania       
                                                                                                                    -                                            

----------------------------------------------------------------------

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Dzięki udziałowi w projekcie przy szkole wybudowano nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, zakupiono nowe meble do oddziału przedszkolnego oraz pomoce dydaktyczne i multimedialne.

-----------------------------------------

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY: 

program

-----------------------------------------

REGULAMIN DOŻYWIANIA:

kliknij tu


----------------------------------------------------------------------


Gmina Mrągowo przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Mrągowo”.
W ramach Projektu, realizowanego w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w naszej szkole.

Poniżej do pobrania pliki ze szczegółami projektu oraz regulaminem:

 cele projektu.doc

 regulamin.doc