PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

W SYTUACJACH TRUDNYCH  I KRYZYSOWYCH

procedury do pobrania


------------------------------------------------


UWAGA

      
Wkrótce nasza szkoła weźmie udział w Projekcie Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki "Spójrz inaczej"

więcej informacji : 
spójrz inaczej


                                    
  ---------------------------------------------------------------------

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2019/20120

do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Kosewie.


Wnioski kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy I będą przyjmowane w dniach: od 1 marca do 18 marca 2019  roku.

Prosimy też o potwierdzenie kontynuacji uczęszczania dziecka do   oddziału przedszkolnego w dniach: od 22 lutego do 1 marca 2019 r.


 zasady rekrutacji

 załącznik 1

 załącznik 2

 załącznik 3

 załącznik 4

 załącznik 5

 załącznik 6

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


    ---------------------------------------------------------------------


                                                            Statut Szkoły

                                                                    statut

                                    
---------------------------------------------------------------------                                                           regulamin dowozów:

                                                                    regulamin


               ---------------------------------------------------------------------


 Wyprawka dla uczniów klasy pierwszej (2017/2018):


                                                     wyprawka plik do pobrania       
                                                                                                                    -                                            

----------------------------------------------------------------------

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Dzięki udziałowi w projekcie przy szkole wybudowano nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, zakupiono nowe meble do oddziału przedszkolnego oraz pomoce dydaktyczne i multimedialne.

-----------------------------------------

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY: 

program

-----------------------------------------

REGULAMIN DOŻYWIANIA:

kliknij tu


----------------------------------------------------------------------


Gmina Mrągowo przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Mrągowo”.
W ramach Projektu, realizowanego w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w naszej szkole.

Poniżej do pobrania pliki ze szczegółami projektu oraz regulaminem:

 cele projektu.doc

 regulamin.doc