------------------------------------------------


Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19


------------------------------------------------


SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą

na rok szkolny 2021/2022

do oddziału przedszkolnego i klasy I

Szkoły Podstawowej w Kosewie.

Wnioski kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy I będą przyjmowane

w dniach: od 2 czerwca do 11 czerwca 2021 r.

Druki do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

zasady rekrutacji

 załącznik 1

 załącznik 2

 załącznik 3

 załącznik 4

 załącznik 5

 załącznik 6

------------------------------------------------


Pismo dotyczące zmian w przepisach Ustawa Prawo o ruchu drogowym:
strona 1
strona 2
strona 3

------------------------------------------------Lista uczniów przyjętych do pierwszej klasy oraz oddziału przedszkolnego

------------------------------------------------


ZASADY REKRUTACJI

Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2021/2022

do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Kosewie.


Wnioski kandydatów do oddziału przedszkolnego i klasy I będą przyjmowane w dniach: od 02 marca do 19 marca 2021  roku.

Prosimy również o potwierdzenie kontynuacji uczęszczania dziecka do   oddziału przedszkolnego w dniach: od 22lutego do 02 marca 2021 r.


 zasady rekrutacji

 załącznik 1

 załącznik 2

 załącznik 3

 załącznik 4

 załącznik 5

 załącznik 6

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie zachęca do obejrzenia filmiku na temat hejtu i cyberprzemocy:

link


------------------------------------------------

PROCEDURA ORGANIZACJI PLACÓWKI OD 9 LISTOPADA 2020 R. ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA NR 31/2020/2021 Z DN. 05.11.2020 R.

------------------------------------------------

Zarządzenie 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosewie

z dnia 24 października 2020 r. 

                                                                w sprawie:

wprowadzenia procedury zdalnego nauczania dla uczniów klas 4 – 8  szkoły podstawowej 

od 26.10.2020 r.

------------------------------------------------

INFORMACJA o edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V uczą się zasad zdrowego odżywiania poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

------------------------------------------------

Apel mrągowskiej policji do rodziców:

Bezpieczna droga do szkoły

Drodzy Rodzice!

 
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Wasze dzieci codziennie (niejednokrotnie same) będą wychodzić z domu na zajęcia szkolne, pozalekcyjne, a także na spotkania ze swoimi rówieśnikami. Pamiętajcie, że pozbawione w tym czasie opieki osób dorosłych – mogą być narażone na wiele niebezpieczeństw …

 Mając na uwadze ich ograniczenie – mrągowska Policja apeluje:

·        Ustalcie z dzieckiem godziny wyjścia do szkoły oraz terminy powrotów z niej, warunki i sposoby wzajemnego kontaktowania się w nagłych wypadkach.

·        Sprawdźcie i oceńcie, jak Wasze dziecko radzi sobie z samodzielnym otwieraniem
i zamykaniem mieszkania.

·        Zadbajcie o właściwe przechowywanie przez dzieci kluczy.

·        Wybierzcie dziecku najbezpieczniejszą trasę do szkoły, zastrzegając jednocześnie, iż nie powinno z niej zbaczać.

·        Nie pozwalajcie nosić dzieciom większych kwot pieniędzy do szkoły oraz innych wartościowych przedmiotów – pozwoli to na unikniecie stania się ofiarą przemocy rówieśniczej.

·        Nauczcie swoje dziecko właściwego zachowania w stosunku do osób obcych, aby nigdy nie korzystało z oferowanej przejażdżki z nieznajomym, poczęstunku czy prezentu.

·        Uświadomcie swoje dziecko, że w sytuacji zagrożenia nie powinno się wstydzić głośno wołać o pomoc (przypomnijcie im numery telefonów alarmowych, a także nauczcie swojego numeru telefonu).

·        Zawsze – bez wahania, reagujcie na sytuacje, kiedy Waszemu dziecku stało się coś złego – kiedy mu grożono, zastraszano, okradziono lub pobito. W takiej sytuacji niezwłocznie powiadomcie dyrekcję szkoły, policję.

·        Wspólne spacery i wycieczki wykorzystajcie, jako doskonały moment do nauki podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego.

p.o. KOMENDANT 

Powiatowy Policji

w Mrągowie

mł. insp. Robert Wierciszewski

                      


------------------------------------------------

POWRÓT DO SZKOŁY Covid-19

Dokumenty do pobrania:


1) Procedury bezpieczeństwa

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Kosewie, w okresie organizowania zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych  w związku z  epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

2) PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA/ ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID- 19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE


Oto najważniejsze zasady bezpiecznego powrotu do szkoły:


------------------------------------------------

Komunikat w sprawie ubezpieczenia NNW w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice!

Dyrektor szkoły informuje, że od roku szkolnego 2019/2020 szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci i młodzieży. W związku z tym prosimy o dokonywanie indywidualnych ubezpieczeń dzieci i młodzieży od NNW.

Wybór ubezpieczyciela zależy wyłącznie od Państwa.


   

---------------------------------------------------------------------


MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Dzięki udziałowi w projekcie przy szkole wybudowano nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, zakupiono nowe meble do oddziału przedszkolnego oraz pomoce dydaktyczne i multimedialne.


----------------------------------------------------------------------

Gmina Mrągowo przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Mrągowo”.
W ramach Projektu, realizowanego w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w naszej szkole.

Poniżej do pobrania pliki ze szczegółami projektu oraz regulaminem:

 cele projektu.doc

 regulamin.doc