Misją Naszej Szkoły jest:

- Rozbudzanie wrażliwości na dobro i piękno

- Uczenie tolerancji i empatii

- Otoczenie opieką dziecka oraz wspieranie rodziny

- Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędna do dalszego kształcenia i korzystania z dostępnych źródeł informacji

- Stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania

- Współpraca z rodzicami, społecznością lokalną i parafialną

- Eksponowanie osiągnięć uczniów również poza szkołą

- Wzbogacanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt

- Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w różnych formach doskonalenia

- Podejmowanie nowych wyzwań w sferze wychowawczej i opiekuńczej


„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie. Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić”.
Jan Paweł II