---------------------------------------------------------------------

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Szkole Podstawowej w Kosewie:

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO


---------------------------------------------------------------------


        Deklaracja dostępności strony internetowej:

deklaracja


---------------------------------------------------------------------


         Statut Szkoły:

        statut

 
---------------------------------------------------------------------


        PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY: 

program

---------------------------------------------------------------------


        Regulamin dowozów:

      regulamin


   

---------------------------------------------------------------------

Regulamin dożywiania:

kliknij tu

---------------------------------------------------------------------

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

W SYTUACJACH TRUDNYCH  I KRYZYSOWYCH

procedury do pobrania


------------------------------------------------